Maturitní rozvrh

Pondělí
U
Úterý
U
Středa
U
MAT29 EKO29 PRCD12 | D10
EKO29 MAT29 PRCD12 | D10
GRW45 | 47  FYZ29 FYZ29
ASW45 | 47  ZAE29 ZPV29

UPOZORNĚNÍ!
Od čtvrtka 7.6.2018 se bude vyučovat podle běžného rozvrhu hodin.